Käyttöehdot ja tietosuoja

T

Tietosuoja

Asiakkaan henkilökohtaisten tietojen käsittely.

Tilauksen vahvistaminen vaatii asiakkaan rekisteröitymistä. Rekisteröintiä varten asiakkaan tulee ilmoittaa: oma nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, valtio, sähköpostiosoite, sekä puhelinnumero. Alle 18 -vuotiaan tulee lisäksi ilmoittaa: huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lisätietoja kenttään tilausta vahvistettaessa.

Lakeballs.fi:n asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja Lakeballs.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Lakeballs.fi käyttää asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta suoramarkkinointiin ainoastaan, jos asiakas on hyväksynyt sen. Rekisteröitymällä asiakas antaa Lakeballs.fi:lle luvan käyttää tietoja suoramarkkinointiin muulla, kuin sähköpostin välityksellä (esim. tavallisella postilla).

Lakeballs.fi pidättäytyy vastuusta mikäli asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon Lakeballs.fi:stä riippumattomien tietomurtojen takia, esimerkiksi jos palvelimelle tapahtuu tietomurto, jota Lakeballs.fi:n henkilökunta ei olisi voinut estää. Asiakas on itse vastuussa omasta tunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanaa mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

Asiakkaan pankki- tai luottokorttien tiedot eivät ole Lakeballs.fi:n henkilökunnan nähtävissä. Maksut tapahtuvat aina pankin palvelimella SSL-suojatun yhteyden kautta!

Lakeballs.fi pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaalle.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 18.2.2023

1. Rekisterinpitäjä

Lakeballs.fi - Edulliset Järvipallot vuodesta 2009
Papinkuja 2
70300 KUOPIO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Korhonen, e-mail myynti@lakeballs.fi

3. Rekisterin nimi

Lakeballs.fi-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteri on tarkoitettu Lakeballs.fi:n ja sen asiakkaiden väliseen palvelusuhteiden hoitoon. Rekisteriä ei käytetä ilman asiakkaan suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot (nimet)
 • Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Uutiskirjeen tilauksen hyväksyminen (sähköpostisuoramainonta)
 • Tilaustiedot
 • Tilatut tuotteet
 • Tilauksen päivämäärä
 • Tilauksen maksutapa
 • Viitenumero
 • Tilaushistoria
 • Käyttäjän sivustolta lähettämät sähköpostiviestit (viestin sisältö ja header-tiedot)
 • Internet-palvelimen tekniset lokitiedot (sisältävät käyttäjän IP-osoitteen ja tietoja käyttäjän selaimesta)

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lakeballs:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.